Hygyrchedd

Mae'r wefan hon wedi'i chynllunio i fod yn hygyrch i gynulleidfa mor eang â phosibl.

Rydym yn gwybod bod rhai pobl ag anableddau yn ei chael hi'n anodd defnyddio'r we ac, er ei bod yn amhosibl dylunio gwefan y gall pawb ei defnyddio, rydym wedi ymrwymo i wneud y we mor hygyrch â phosibl ac yn ceisio'n galed dangos hyn yn yr holl gynhyrchion rydym yn eu creu.

Os ydych yn cael trafferth defnyddio ein safle, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud pob ymdrech i helpu.