Gwybod Mwy

Aer y gallwch brynu dril pŵer am gyn lleied â £40, dim ond am 14 munud caiff dril pŵer ei ddefnyddio gydol ei oes ar gyfartaledd!

Mae dod yn aelod o’r Sied Offer yn eich galluogi i arbed arian drwy fynediad at offer a rennir i’w defnyddio pan fyddwch eu hangen, yn hytrach na phrynu offer eich hun.

Mae’r gwasanaeth yn benodol ar gyfer pobl sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin ac sydd ag incwm gwario isel.

Does dim aelodaeth i talu, ond ni yn hapus i cymerid rhoddion fel y gallwn adnewyddu a thrwsio offer a chadw stoc lawn i’r llyfrgell. Caiff yr holl incwm a dderbynnir ei ailfuddsoddi yn y llyfrgell offer fel y gallwn sicrhau bod yr holl offer yn ddiogel ac yn addas i’r diben.

Gweld Yr Ystod O Offer Sydd Ar Gael I’w Benthyg, Neu Cofrestrwch Yma

 

Ynglŷn Â’r Sied Offer

Mae Cryfach Gyda’n Gilydd yn brosiect a reolir gan CBSA a chaiff ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol drwy’r rhaglen Helpu Teuluoedd sy’n Gweithio. Treuliodd CBSA flwyddyn yn cydweithio gyda theuluoedd lleol i lunio syniad ar gyfer prosiect a fyddai’n helpu teuluoedd sy’n gweithio i wneud i’w harian fynd ymhellach.

Gan ddefnyddio eu mewnbwn a’u syniadau, ac ar ôl llawer o drafodaethau grŵp, penderfynwyd creu a datblygu Y Sied Offer/The Tool Shed, sef llyfrgell fenthyca offer a fydd yn gwneud gwaith DIY ac atgyweirio yn fwy fforddiadwy i deuluoedd cymwys ledled Sir Gaerfyrddin sy’n gweithio.

Does dim tal y aelodaeth, bydd Y Sied Offer/The Tool Shed yn benthyca offer i pobl sydd yn byw yn Sir Gar heb fawr neu ddim incwm gwario, fel y gallant wneud gwaith trwsio ac uwchgylchu yn y cartref, yn ogystal â darparu gweithdai DIY ac uwchgylchu, er mwyn sicrhau bod aelodiau yn gwybod sut i ddefnyddio’r offer yn ddiogel a’u bod yn gallu rhannu eu gwybodaeth am sut i drwsio a chreu.