Benthyg Offer

 

Oes gennych chi brosiectau gartref rydych chi am eu cwblhau, ond nad oes gennych yr offer?

Dyna pam y mae'r Sied Offer yn bodoli. Rydym yn llyfrgell offer, sy'n caniatáu i'n haelodau fenthyg offer yn union yr un ffordd ag y mae llyfrgell arferol yn benthyg llyfrau i'w haelodau.

MAE BENTHYG OFFER MOR HAWDD ag 1, 2, 3!

 

1. Cofrestrwch

Crëwch gyfrif gyda'r Sied Offer - mae'n syml a dim ond yn cymryd ychydig funudau

 

2. Cadw Eich Offer

Dewch o hyd i'r offer sydd eu hangen arnoch, mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi a'u cadw. Byddwn wedyn yn sicrhau eu bod yn barod i chi eu casglu ar yr adeg iawn.

 

3. Gwiriwch eich hunaniaeth

Pan fyddwch yn dod i gasglu eich offer am y tro cyntaf, dewch â'ch ffi tanysgrifio a'ch ID dilys i wneud yn siŵr ein bod yn gallu gwirio eich hunaniaeth.